پسوند مدت مبلغ نماد
.ir یکساله 16,000 تومان .ir
.com یکساله 153,000 تومان .com
.net یکساله 190,000 تومان .net
.org یکساله 190,000 تومان .org
.info یکساله 185,000 تومان .info
.biz یکساله 188,000 تومان .biz
.name یکساله 128,000 تومان .name
.asia یکساله 193,000 تومان .asia
.co یکساله 386,000 تومان .co
.me یکساله 221,000 تومان .me
.ws یکساله 366,000 تومان .ws
.tv یکساله 482,000 تومان .tv
.in یکساله 165,000 تومان .in
همین حالا شروع کنید و 7 روز رایگان امتحان کنید

شروع راه اندازی وب سایت شما در همین لحظه و با مدیریت شما